M. NGOUO Salomon

LES ADJOINTS AU MAIRE

– M. NCHOUNGOU
– M. TOUMANSIE SALIFOU
– Mme SAMBA Mariama
– M.NJOYA Augustine