M. AKOA Albert Anicet

LES ADJOINTS AU MAIRE:

– M. AMOUGOU OWONO Germain
– M. NKOLLO OWONO Martin